Kuntavaalit

Olen ehdolla kuntavaaleissa Vantaalla vihreissä!

Minun Vantaani on hyvinvoiva, työllistävä, vihreä ja vetovoimainen sekä tasa-arvoinen edelläkävijäkaupunki. Onko sinun Vantaasi samanlainen?

Kaupunkipäättäjien vastuulla on luoda Vantaalle positiivinen kierre, jossa palvelut, työpaikat ja kaupungin vetovoima tarjoaa entistä paremmat edellytykset rakentaa parempaa kaupunkia – kurjistaminen ei kannata. Hyvinvointia ja ekologista kestävyyttä lisäävä kaupunkipolitiikka on politiikkaa, jota haluan Vantaalla edistää.

Paremmat palvelut parantavat kaikkien elämää

Vantaa on elinvoimainen kaupunki. Taataan elinvoimaiselle kaupungille ominaiset, kattavat palvelut terveydestä koulunkäyntiin ja harrastuksista ja kulttuurista ympäristöpalveluihin. Ei tyydytä vain laissa säädettyihin palveluiden vähimmäistasoihin vaan tuetaan ihan jokaisen vantaalaisen hyvinvointia.

Vantaa on moninainen, asukkaidensa näköinen kunta ja siksi palveluverkoston kehittämisessä tulee huomioida monipuolisemmin kuntalaisten yksilölliset tarpeet. Esimerkiksi jollekin on luonteva käydä fyysisesti terveysasemalla, mutta toinen haluaa asioida ruudun välityksellä. Panostetaan terveydessä ja hyvinvoinnissa ennaltaehkäisyyn tulipalojen sammuttamisen sijaan. Laadukkaiden hyvinvointipalveluiden turvaaminen on kuntapäättäjän velvollisuus ja kuntalaisten oikeus.

Tuetaan ennen kaikkea lapsia ja nuoria. Parannetaan mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja varmistetaan, ettei kukaan nuori jää yksin ongelmiensa kanssa. Jatketaan hyvin toiminutta pilottihanketta, jossa psykologi- ja kuraattoripalveluita tarjotaan jo varhaiskasvatuksessa. Tartutaan ongelmiin ajoissa!

Tuetaan yrittäjyyttä, työllisyyttä ja taloutta

Pandemia on iskenyt Vantaan talouden ja työllisyyden kivijalkoihin ja kurittanut kaupunkiamme rajusti. Tunnelin päässä on kuitenkin nähtävissä valoa ja Vantaalla on kaikki edellytykset palata takaisin kasvu-uralle nopeastikin. Vantaan valttikorttina on toimia Suomen liikenteen solmukohtana ja suomalaisten sekä kansainvälisen liike-elämän ja työn kohtaamispisteenä.

Saatetaan Vantaan kaupunki takaisin sille kasvukäyrälle, jossa se oli ennen pandemian aiheuttamia talousvaikeuksia. Vaalitaan yrittämisen ja innovaatioiden kulttuuria tukemalla start up -toimintaa ja yrityshautomoita ja -kiihdyttämöitä. Innovaatiot ja kokeilukulttuuri on Vantaan juttu – moni suomalainen menestystarina on jalostunut Vantaalla.

Vantaalla on melko paljon työttömyyttä, mutta toisaalta myös todella paljon avoimia työpaikkoja. Tuetaan vantaalaisten osaamista, jotta avoimet työpaikat saadaan täytettyä ja autetaan työntekijää ja työnantajaa löytämään toisensa. Tehdään Vantaasta entistä houkuttelevampi asuinkuntavaihtoehto tänne työskentelemään matkaaville.

Vantaasta vetovoimainen ja vihreä suurkaupunki

Vantaalle muutetaan muualta Suomesta ennätystahtiin ja Vantaasta on tulossa pian maamme kolmanneksi suurin kaupunki. Vantaa on lisäksi Suomen kansainvälisin kaupunki ja suunnannäyttäjä monella osa-alueella. Pidetään huoli, että näin on myös jatkossakin.

Vantaalla on tehty erinomaista työtä kulkemalla puolet matkasta kohti hiilineutraalia kaupunkia vuoteen 2030 mennessä. Päästövähennystahtia tulee vielä hieman kiristää, mutta hyvä uutinen on se, että selvät työkalut on olemassa. Panostetaan esimerkiksi entistä parempaan, kattavampaan, nopeampaan ja esteettömämpään joukkoliikenteeseen. Varmistetaan esimerkiksi, että ratikkahankkeen tuomat hyödyt eivät valu hukkaan kaupunkisuunnittelussa.

Vetovoimainen kaupunki ei ole kuitenkaan pelkkää betonia, kiskoa ja asfalttia. Vaikka toimiva ja ekologinen kaupunki on rakenteeltaan tiivis, ei vetovoimainen kaupunki turmele lähimetsiä ja ulkovirkistysalueita. Päinvastoin kaupunkisuunnittelun painopisteenä pitää olla viheralueiden ja metsien laadusta huolehtiminen ja niiden tuominen ihmisten lähelle.

Vantaalainen päätöksenteko nojautuu tasa-arvoon

Tasa-arvoasiat laitetaan kuntoon kunnissa. Myös Vantaan tulee kantaa vastuu siitä, että päätöksenteko kaupungissa huomioi esimerkiksi syrjäytymisen ja syrjinnän kitkemisen sekä väkivallan ehkäisyn.

Tasa-arvoinen Vantaa ei anna tilaa väkivallalle. Vantaallakin tällä hetkellä liian moni nainen kokee kunniaväkivaltaa ja tämän pitää loppua. Samoin kaupungin koulujen yhteistyötä vanhempien ja muiden viranomaisten kanssa tulee vahvistaa, jottei yksikään vantaalainen lapsi koe enää väkivaltaa koulussa. Väkivallan ennaltaehkäisy vaatiikin vahvempaa yhteistyötä ja valppautta ihan kaikilta – päättäjiltä, viranomaisilta, koululta, kodeilta ja kuntalaisilta.

Syrjäytymisen ehkäisy on parasta mahdollista tasa-arvotyötä. Pidetään huoli, että Vantaalla syrjäytymisen vaarassa olevat ja yksinäisyydestä kärsivät saavat tukea ja seuraa. Tasa-arvoisessa kaupungissa ei anneta myöskään tilaa ennakkoluuloille ja syrjinnälle. Osoitetaan ennakkoluulottomuutta ja vastuullisuutta esimerkiksi rekrytoimalla anonyymisti – meillä on tästä valmiiksi positiivisia kokemuksia Vantaalla.